คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ร่วมกับ โครงการวิจัย “ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ. 2500–2560” มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ.2500 – 2560” ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการฯ ตามรายละเอียดแนบ      

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ QR CODE ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.