คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” (ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 2,500 บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ โดยเปิดสมัครและส่งผลงานจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.