คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติสาขาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสาขาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติสาขาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ให้กับบุคลากร และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม และ/หรือ นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ Positive Mental Health ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังแนบ 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immh-cmu.org/mhrc2022-registration-form ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 และสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งหัวข้อได้ที่ https://www.immh-cmu.org/abstract-submission ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติสาขาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.