คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 และนานาชาติ ครั้งที่2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (ค่าลงทะเบียน ระดับชาติ 2,000-2,500 บาท และระดับนานาชาติ 2,500-3,000 บาท) โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแพร่นครา 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.phrae.mju.ac.th/theevent?WID=48  กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 และนานาชาติ ครั้งที่2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.