คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (ค่าลงทะเบียน 2,000-3,000 บาท) โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้งคำ ชั้น 3 อาคารรายภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานได้ที่ http://husoc-interconference2024.cmru.ac.th/ กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์และรับบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.