คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Redesigning Our Common Future for Sustainable Transformation” (ไม่มีค่าลงทะเบียนระดับชาติ/ค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ 3,500 บาท) โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานได้ที่ https://conference.nida.ac.th/2024/ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.