คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024 (ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 7,000 – 12,000 บาท/เรื่อง) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลชะอำ อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.istem-ed.com/2024/ ลงทะเบียนส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.