คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์” (ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 2,500.-บาท/ผลงาน//ผู้ร่วมงานทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 รูปแบบออนไลน์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ https://conference.bu.ac.th/?page_id=8 โดยเปิดรับบทความจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.