คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขยายเวลาลงทะเบียนเสนอบทความวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 (มหาวิทยาลัยพายัพ)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาลงทะเบียนเสนอบทความวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/บทความ) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและรับบทความ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.payap.ac.th/home/?load=news&lang=th&id=0000000035 หรือสอบถามโทร 053-851478-86 ต่อ 7202

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขยายเวลาลงทะเบียนเสนอบทความวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 (มหาวิทยาลัยพายัพ)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.