คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (สถาบันพระปกเกล้า)

สถาบันพระปกเกล้า ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการส่งบทความได้ที่ www.kpi.ac.th ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (สถาบันพระปกเกล้า)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.