คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ คณะผู้บริหารสื่อสารฯ ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าพบปะคณะผู้บริหารคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน เสนอแนวทางการพัฒนา และต่อยอดโครงการวิจัยให้สอดคล้องด้านการสื่อสารฯ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ และหารือเพื่อทำความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม MCB 2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณะผู้บริหาร มช. พบปะ คณะผู้บริหารสื่อสารฯ ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.