คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน นำทีมบุคลากรคณะร่วมถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าอาวาส วัดผาลาด – สกทาคามี ก่อนทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเริ่มอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยในสมัยก่อนที่ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดให้แสงสว่างสำหรับปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 นี้ ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.