คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาสัญจร เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

          เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนา “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” และในวาระโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเผยแพร่บทบาทของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในฐานะองค์กรสื่อที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรม โดยในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาสัญจรหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้อง MCB2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติโดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว รองสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน

          กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดยนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ “หนุ่ย แบไต๋” และการเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

          1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส
          2. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          3. นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการ สำนักข่าวตราดออนไลน์
          4. นางสาวพัชรี เกิดพรม บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ส่องใต้

          ดำเนินรายการโดย นางสาวอัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง ไทยพีบีเอส สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาสัญจร เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.