คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีแมสคอมฯ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Kyoto University of Foreign Studies หารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมในอนาคต

Professor Kevin Ramsden Department of Global Studies. Faculty of Global Engagement, Kyoto University of Foreign Studies. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศที่ดำเนินการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปสู่นักศึกษาต่างชาติ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมในอนาคตร่วมกับผู้สอนกระบวนวิชาการสื่อสารเพื่อเสริมพลังสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมรับฟังการหารือเพื่อเตรียมการปฏิบัติโดยบูรณาการสู่ชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีแมสคอมฯ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Kyoto University of Foreign Studies หารือแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.