คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีฯ ให้การต้อนรับนักวิชาการ จากประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ Prof. May O. WLin และ Prof. Ang Peng Hwa จาก Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งร่วมหารือการทำกิจกรรมและงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

On 6 December 2022, Prof. Terapatt Vannaruemol welcomes Prof. May O. WLin and Prof. Ang Peng Hwa from Nanyang Technology University, Singapore and discuss future collaborations on joint events and research.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีฯ ให้การต้อนรับนักวิชาการ จากประเทศสิงคโปร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.