คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีสื่อสารฯ มช. เข้าร่วมงานการประชุม Global Dean’s Forum on the future of Journalism and Communication

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม Global Dean’s Forum on the future of Journalism and Communication ซึ่งจัดโดย School of Journalism and Communication, Tsinghua University ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง School of Journalism and Communication, Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Reorienting Global Journalism and Communication Education in the Post-Pandemic World” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์และการสื่อสารหลังการเกิดสถานการณ์โรคระบาด ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วยผู้นำด้านการศึกษาด้าน Journalism and Communication จากมหาวิทยาชั้นนำในหลายประเทศ ได้แก่ University College London จากสหราชอาณาจักร, Seoul University จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้, RMIT University จากประเทศออสเตเลีย, University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, Chinese Academy of Social Sciences and Renmin University of China จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นับว่าการเข้าร่วมการประชุมและเสวนาในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโลกยุคดิจิทัล เป็นการสร้างเสริมการเป็นพันธมิตรระดับบนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อ 17 (SDGs17)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีสื่อสารฯ มช. เข้าร่วมงานการประชุม Global Dean’s Forum on the future of Journalism and Communication

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.