คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และบุคลากรคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Multidisciplinary Research Institute – MDRI) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ประกอบด้วยพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา รวมทั้ง ยังมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566 และงานเปิดตัวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (Grand Opening) ขึ้น โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรเข้าร่วมงานฯ พร้อมแสดงนิทรรศการและบู๊ทผลงานวิจัย ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “MDRI และบทบาทต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม” โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยพหุศาสตร์, ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา : ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และดำเนินรายการโดย รศ.วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.