คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีสื่อสารฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นคณาจารย์ ลุยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะการสื่อสารมวลชน ตลอด 4 ปีข้างหน้า

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน นำเสนอวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2567 – 2571 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อยอดในการพัฒนายุทธศาสตร์คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MCB2405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีสื่อสารฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นคณาจารย์ ลุยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะการสื่อสารมวลชน ตลอด 4 ปีข้างหน้า

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.