คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ปี 64

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธัชพล อภิรติมัย ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัส 2601066 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบโล่รางวัล และคุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบภาพถ่ายที่ระลึก ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 23 คน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 7 สาขา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการ
2. สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
3. สาขาบริหารราชการหรือสาขาบริหารรัฐกิจ
4. สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาบริหารองค์กร
5. สาขาบริการสังคม
6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
7. สาขาอื่น ๆ
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ปี 64

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.