คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและชาวไทย ทั้งเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สร้างศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ✨😇

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.