คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีร่วมประชุมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่ “Wellness Destination”

         สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์ Product City ในกรอบงาน “Chiang Mai Wellness & Gastro City” ได้รับเกียรติจากคุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และคุณณรงค์ ตนานุวัฒน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ (คณะกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลชน) กล่าวต้อนรับ นำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับ Wellness ทั้งนี้ มีรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 40 คนเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

         สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Chiang Mai Wellness & Gastro City อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน ดังภาพ โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนากรอบโมเดลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

         ด้านรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จคือ “การสื่อสาร” ไปยังกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน Content Marketing, Branding, Transmedia Storytelling, Marketing Communication, Event Marketing เป็นการสร้างการรับรู้ผ่านเทคนิคนำเสนอที่น่าสนใจผ่านสื่อหลากหลายแฟลตฟอร์ม ขยายผลสู่การสร้างความประทับใจและประสบการณ์ตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย โดย ต้องมีการวางแผนการสื่อสารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

         ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Chiang Mai Wellness & Gastro City คณะการสื่อสารมวลชนจะได้นำข้อมูลมารายงานให้ทราบต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีร่วมประชุมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่ “Wellness Destination”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.