คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีนำทีมผู้บริหารคณะร่วมมอบดอกไม้แก่อธิการบดีเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

          21 กรกฎาคม 2565 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน นำทีมผู้บริหารคณะเข้าร่วมมอบดอกไม้และแสดงความขอบคุณแด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีนำทีมผู้บริหารคณะร่วมมอบดอกไม้แก่อธิการบดีเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.