คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีการสื่อสารฯ มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม มช.

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 55 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.45 – 08.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีการสื่อสารฯ มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.