คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ขอแสดงความยินดีกับ “คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 🕊️
.
สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ขอแสดงความยินดีกับ “คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.