คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2564-2565

           คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2564-2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ตามกำหนดการดังนี้

           08.30 น. ลงทะเบียน (ชั้น 1 อาคาร CIC)
           09.09 น. พิธีทางสงฆ์
           09.49 น. พิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน 
           11.00 น. พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564-2565
                       – ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
                       – ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล
           11.55 น. พิธีมอบเงินบริจาคและทุนการศึกษาให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน
           12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
           หมายเหตุ : การแต่งกาย เสื้อยืดสีขาว กางเกงสุภาพ

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2564-2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.