คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรคณะ

คณะการสื่อสารมวลชน ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ ดังนี้

     1) ข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่คณะการสื่อสารมวลชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่
     – อนุญาตให้ใช้พื้นที่ถึงเวลา 18.00 น. สำหรับการเรียนการสอนที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด
     – งดให้บริการพื้นที่ต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงการใช้โถงอาคารเรียนรวม ยกเว้น กรณีการนัดหมายคุยงานกับอาจารย์ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
     – ขอให้เดินทางกลับทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน หรือการนัดหมาย

     2) แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564
     ตอบแบบสำรวจ > https://cmu.to/Y1gq4

     3) แบบสำรวจสถานะของการรับวัคซีน COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด
     ตอบแบบสำรวจ > https://cmu.to/Aqakz

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรคณะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.