คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

กิจกรรม Workshop “Mental Flexibility” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” โดยทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในชีวิตการทำงาน (Mental Flexibility) รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าจากหลายคณะ รวมถึงบุคลากรจากหลายส่วนงานสนใจเข้าร่วมการอบรม ณ The Brick Startup Space

ภายในงานมีกิจกรรมกลุ่ม Workshop แบบ Active Learning สนุก ๆ พร้อมสอดแทรกความรู้มากมาย ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a Different Perspective) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination) และวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning How to Learn) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผศ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยภายหลังเสร็จสิ้นงาน ผู้เข้าอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

สำหรับตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป มีดังนี้
– ทักษะ Mental Flexibility รุ่นที่ 2  วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space
– ทักษะ Critical Thinking รุ่นที่ 1-2 วันที่ 28, 29 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
– ทักษะ Planning and Ways of Working รุ่นที่ 1-2 วันที่ 30, 31 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space

ชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/CICCMU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

กิจกรรม Workshop “Mental Flexibility” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.