คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

กิจกรรม Workshop “Critical Thinking” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” โดยทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ (Critical Thinking) รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าจากหลายคณะ รวมถึงบุคลากรจากหลายส่วนงานสนใจเข้าร่วมการอบรม ณ Mass Comm CMU Learning Space

ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายและ Workshop “รู้ทันสื่อ รู้ทันโลก ฉลาดโพสต์ ฉลาดแชร์” และ “Critical Thinking Solving” โดยได้รับเกียรติจากคุณธนภณ เรามานะชัย Trainer Google News Initiative (GNI) เป็นวิทยากร
ภายหลังเสร็จสิ้นงาน ผู้เข้าอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรจากผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

สำหรับตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป มีดังนี้
– ทักษะ Critical Thinking รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
– ทักษะ Planning and Ways of Working รุ่นที่ 1-2 วันที่ 30, 31 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space

ชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/CICCMU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

กิจกรรม Workshop “Critical Thinking” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.