คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การใช้สื่อออนไลน์เพื่อกระตุ้นธุรกิจรถเช่า จังหวัดเชียงใหม่

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้การการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซี่งส่งผลกระทบในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจและบริบททางสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้ขาดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมายังประเทศไทยได้ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ามีธุรกิจหลาย ๆ ประเภทได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ร้านนวด ฯลฯ แต่ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนอาจมองข้ามไป นั่นก็คือ “ธุรกิจรถเช่า” ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก รายได้ของผู้ประกอบการหายไปถึงร้อยละ 80 โดยกลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้และต้องการที่จะนำสื่อมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจนี้ โดยจะเป็นการกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องไปพร้อมกัน

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

นายชญานนท์ ต๊ะยาย รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810033

นายณรงค์เดช เพิ่มกสิกรรม รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810054

นางสาวนุชจรี แก้วกันใจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810095

นายพอ พูลเขตกิจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810116

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์คุณวุฒิ บุญฤกษ์

ผลงานของนักศึกษา

Website: https://thefirstijmasscomm.wordpress.com/2021/10/13/triple-c-magazine/

นิตยสาร Tripple C

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การใช้สื่อออนไลน์เพื่อกระตุ้นธุรกิจรถเช่า จังหวัดเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.