คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 คณะการสื่อสารมวลชน กำหนดเข้ารับการสอบ CMU-ePro 2565
ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการสอบ ( On-site ) โดยแบ่งเป็น 4 คาบเวลาต่อวัน ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.00 – 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.30 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 15.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 15.30 – 17.30 น.

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรอบเวลาและสถานที่สอบของตนเองได้ที่ http://cet.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาที่เข้าสอบปฏิบัติตน ดังนี้

  1. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 15 นาที
  2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
  3. นำบัตรประชาชน/บัตรนศ. ติดตัวไปด้วย
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะสอบ

** กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัยทุกประการ นักศึกษาจะไม่มีคะแนนเพื่อไปจัดห้องเรียนในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาจัดห้องเรียนตามความเหมาะสมต่อไป

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ 053-942703 ต่อ 195 ในวันและเวลาราชการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.