คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การพัฒนาธุรกิจอาหารพื้นเมืองภาคเหนือในมุมผู้ประกอบการหัวคิดสร้างสรรค์

อาหารพื้นเมืองภาคเหนือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มาสัมผัสลิ้มลอง เป็นช่องทางการการสร้างรายได้จนเกิดเป็นธุรกิจร้านอาหารเหนือที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดยอดนิยมในการท่องเที่ยว ร้านอาหารเหนือจึงมีอยู่แพร่หลาย พบเจอได้ง่าย ยิ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากการแข่งขันก็ยิ่งสูงแต่ละร้านต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม ฮ้านถึงเจียงใหม่ เป็นหนึ่งในร้านอาหารเหนือชื่อดัง การันตีความอร่อยจากรีวิวลูกค้าดาราคนดังมากมายและกระแสการแนะนำปากต่อปาก ได้รับความนิยมจนการจราจรติดขัด แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในธุรกิจ จนทำให้ โต้ง ศิริศักดิ์ ธรรมศิริ สถาปนิกหนุ่มพ่วงตำแหน่งเจ้าของฮ้านถึงเจียงใหม่ ขยายสาขาเพิ่มเป็นสาขาที่ 2 สาขาแม่ริม ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการบริหารฮ้านถึงเจียงใหม่ ทำให้รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ ที่ต้องการมาพักผ่อน ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ซึมซับวัฒนธรรมพื้นเมือง ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาฮ้านถึงเจียงใหม่ สาขาแม่ริม ในรูปแบบฟาร์ม ภายใต้คอนเซ็ปท์ No WiFi low technology low carbon อีกทั้งมีการออกแบบตกแต่งร้านให้เข้ากับฟาร์มและมีความทันสมัย ทั้งนี้คุณ โต้ง ศิริศักดิ์ ธรรมศิริ ยังเล่นถึงแผนขยายธุรกิจอาหารเหนือในอนาคต เช่น การแปลรูปอาหารเหนือให้ทานง่ายทันสมัย การจัดทำ green market สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เหตุนี้เองทางกลุ่มผู้จัดทำจึงจัดทำสื่อวิดีทัศน์ รูปแบบรายการสารคดีเชิงธุรกิจ เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube และเพจ Facebook เพื่อนำเสนอแนวคิดการบริหารธุรกิจร้านอาหารเหนือเพื่อแสวงหารายได้พร้อมการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนไปด้วยกันและเป็นการนำเสนอถึงแนวทางการปรับตัวของฮ้านถึงเจียงใหม่ที่บริหารงานด้วยความคิดใหม่ๆ สร้างความน่าสนใจด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถใช้เป็นแนวทางการปรับตัวให้แก่ร้านอาหารอื่นได้ทั้งปัจจุบันและแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคต และสื่อชุดนี้ยังทำให้ฮ้านถึงเจียงใหม่ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่องทางออนไลน์

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

นายณัฏฐ์ชญา วงคำปวน รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810055
นายณัฐพล ชิณเทศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810063
นางสาวปัญญากุญ สุขโชติ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810101
นายปิยะภูมิ สินธุปัน รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810105
นายธนากร กาไว รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810225

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ

ผลงานของนักศึกษา

Facebook Fanpage: เกร็ด คน แกร่ง

วิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การพัฒนาธุรกิจอาหารพื้นเมืองภาคเหนือในมุมผู้ประกอบการหัวคิดสร้างสรรค์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.