คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

         คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คุณมานิจ สุขสมจิตร คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน และดร.ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารคณะการสื่อสารมวลชน นำโดยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน และระบบออนไลน์ผ่านทาง ZOOM Cloud Meetings

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.