คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (ศิลปะการละคร) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

🎭🎬 กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิงและงานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (ศิลปะการละคร) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ภายในงานประกอบไปด้วย

1. การฉายภาพยนตร์ เรื่อง “TERA” ฉบับโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, ฉบับเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น, ฉบับเชียงใหม่ ประเทศไทย

2. การบรรยาย เรื่อง “ความตายในทัศนะพุทธศาสนาแบบทิเบตและญี่ปุ่น”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคุณกรมณ์ ธรรมพฤกษา ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนาทิเบต
📍 ณ ห้องอเนกประสงค์ MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

3. การบรรยาย เรื่อง “ระบำจิตวิญญาณร่วมสมัย บูโต”
วิทยากรโดย คุณโซโนโกะ พราว (Sonoko Prow) ครูสอนการแสดง นักเต้น
และวิทยากรศาสตร์การพัฒนาตนเอง และคณะศิลปะขันธา
📍 ณ ห้องอเนกประสงค์ MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

4. การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบดนตรีเพื่อการแสดง”
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์ เลกะกุล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคุณต่อพงษ์ เสมอใจ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการแสดงดนตรีเพื่อการแสดง
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์ เลกะกุล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ คุณต่อพงษ์ เสมอใจ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. การสนทนา เรื่อง “ความตายในแนวคิดทางพุทธศาสนา”
โดย อาจารย์ชิกะฮารุ ทานาเบะ ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยโอทานิ
ประเทศญี่ปุ่น และพระธีรวิทย์  จิรวัฒโน รองเจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี)
📍 ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) จังหวัดเชียงใหม่

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเป็นการฝึกทักษะเพื่อก้าวสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 2703 ต่อ 191

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (ศิลปะการละคร) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.