คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

SUNTORY PEPSICO BEVERAGE x BRILLIANT & MILLION x MASS COMM CMU ร่วมมือฝึกนักศึกษา สร้างสรรค์ MarCom Media

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (MarCom) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือนักวิชาชีพ นำกรณีศึกษาจริงมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผ่านการผลิต TVC, TikTok VDO, Radio Spot, TV Program PR & Tie-in Script, Influencer/KOL PR Content, Print & Out of Home Advertising Key Visual นำเสนอผลงาน รับคำวิจารณ์และแนะแนวทางพัฒนาผลงานจากลูกค้า เอเจนซี และนักวิชาชีพ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา   

กระบวนวิชา 851353 Media Design and Production Strategies for Marketing Communication ของกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ เซเว่นอัพ ไม่มีน้ำตาล กลิ่นเลมอน (7UP Lemon Soda) จากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO., LTD.) เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Auditorium (ชั้น 3) อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมการเรียนรู้: นักวิชาชีพพบนักศึกษา” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดระดับมืออาชีพ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลงานแก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่การมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

 1. คุณศิริรัตน์ เต็มสุขอนันต์ Senior Brand Manager, Flavoured CSD (7UP & Mirinda)
  บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
  (SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO., LTD.)
 2. คุณศิริวรรณ รุ่งศรีบรรณ Marketing Executive
  บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
  (SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO., LTD.)
 3. คุณวรินทร์ วัยวุฒิ Group Account Director
  บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด (BRILLION AND MILLION CO.,LTD.)
 4. คุณชิดชนก ชุ่มวรรณ์ Advertising Director
 5. คุณชญาพัฒณ์ ภู่เกตุ ประธานกรรมการ
  บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด (239 MEDIA GROUP COMPANY LIMITED)
 6. คุณชาติเวท สายบุตร กรรมการ
  บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด (239 MEDIA GROUP COMPANY LIMITED)

การจัดโครงการดังกล่าว นักศึกษา คณาจารย์ ยังได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันจาdประสบการณ์ของนักวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SUNTORY PEPSICO BEVERAGE x BRILLIANT & MILLION x MASS COMM CMU ร่วมมือฝึกนักศึกษา สร้างสรรค์ MarCom Media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.