คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid Conference  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc18

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.