คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023)

ตามหนังสือที่ 0208/0004 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) หัวข้อ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี” (ค่าลงทะเบียน 1,000-2,500.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://techcon.siamtechno.ac.th/ กำหนดเปิดรับบทความถึง 15 มิถุนายน 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.