คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “1st International Symposium on One Health, One World”

ตามหนังสือ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “1st International Symposium on One Health, One World” (ค่าลงทะเบียน 50-150 USD) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จ.ชลบุรี ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น             

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ohow2022.sciforum.net/?fbclid=lwAR2lMxzMgypZM8osZyzbQvDGrdoZAN0R1krtC3rqWA3yIDHcaq718phD-5Q#registration

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “1st International Symposium on One Health, One World”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.