ข่าวผู้บริหาร

คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช.ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการอบรมถ่ายภาพตามโครงการ “ย่างพระบาทที่ยาตรา”

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.  อาจารย์ ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสองกิจกรรมใหญ่ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมแรก คือ การจัดอบรม    ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของคณะการสื่อสารมวลชน           โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิรูปสื่อ การอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับกลาง สำหรับผู้จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวมถึงผู้ผ่านการอบรมระดับต้น  ในระหว่างวันที่ 11-14  ธันวาคม 2556  อัตราค่าอบรมท่านละ 4,000 บาท  และระดับสูง สำหรับผู้ผ่านการอบรมทั้งสองระดับข้างต้นมาแล้ว ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 อัตราอบรมท่านละ 5,000 บาท  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.masscomm.cmu.ac.th/slide/trainingAnnouncements.pdf   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ส่วนกิจกรรมที่สอง คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เปิดเผยว่า เป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมถ่ายภาพตามโครงการ “ย่างพระบาทที่ยาตรา”  หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพพื้นที่ทรงงานภาคเหนือ”  ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ คุณวราณ สุวรรณโณ (RBJ) เจ้าของเว็บไซด์ถ่ายภาพชื่อดัง PIXPRO จะถ่ายทอดประสบการณ์ในงานถ่ายภาพในพื้นที่ทรงงานภาคเหนือ แนะการถ่ายภาพนิ่งแนว Landscape & Life/การปรับแต่งภาพ และ คุณวรพล ภักดีวิจิตร บรรยายเรื่องการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR & Time Lapse ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมนี้ จัดอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ซึ่งทั้งสองกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตตินันต์  วงศ์ปันยอง  ศูนย์บริการการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942703 ต่อ 108

เอกสารประกอบ

 นำเสนอข่าวโดย : งานรายการและข่าว
 วันที่จัดทำ : 12 พฤศจิกายน 2556

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-942703 แฟกซ์ : 053-942704 อีเมล์ : masscomm@cmu.ac.th


Page Rank