หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมนำผลงานเผยแพร่ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่ 2558 (29-12-2557)
ชาวสื่อสารมวลชนฯ มช. ร่วมฉลองปีใหม่ “สายใยผูกพัน สังสรรค์ปีใหม่ 2558” (29-12-2557)
ชาวสื่อสารฯ มช. ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาบุคลากร มช. 2557 (23-12-2557)
สื่อสารมวลชนฯ จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และบุคลากรตรวจหาสารพิษในร่างกาย (19-12-2557)
อุปทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเยือนคณะการสื่อสารมวลชน มช. (12-12-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวงฯ (08-12-2557)
แมสคอม มช.คว้าที่1 ประกวดคลิปกรุงศรีไอแมกซ์ (01-12-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” (01-12-2557)
สื่อสาร มช. - กฟผ. ร่วมมอบรางวัลหนังสั้น CMU-EGAT (24-11-2557)
FM100 เป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา (24-11-2557)
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทยครั้งที่ 8 (18-12-2557)
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11-12-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ปัญญาชนอาเซียน (08-12-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) ประจำปี 2558 (26-11-2557)
ประกาศผลการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยมรอบแรก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2557 (25-11-2557)
Thai PBS เปิดรับบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ (12-11-2557)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ปรจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (12-11-2557)
ขอเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 (12-11-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการ FUSION แลกเปลี่ยนสำหรับม.ในเอเชียกับยุโรป (12-11-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 (07-11-2557)
คณบดีสื่อสารฯ นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มช. (29-12-2557)
ผอ. FM100 และผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี แสดงความยินดีสถาบันภาษา มช. ครบรอบ 10 ปี (22-12-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี Grand Opening อาคารสวนดอกปาร์ค (19-12-2557)
รองคณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มช. (19-12-2557)
เลขานุการคณะฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องเขินล้านนาฯ" ของสำนักหอสมุด มช. (16-12-2557)
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนชาวแมสคอมฯ ร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" (27-11-2557)
ผอ.FM100 ร่วมแสดงความยินดีครบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (31-10-2557)
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ (28-10-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสื่อสารฯ (15-08-2557)
ประกวดสื่อรณรงค์ “โครงการปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ส่งผลงานในรูปแบบ PSA TV/Clip Video หรือ PSA Radio (24-12-2557)
Uppsala University, Sweden ขอประชาสัมพันธ์ ERASMUS MUNDUS โครงการแลกเปลี่ยนนศ. ระดับปริญญาตรี โท และเอก และ บุคลากร (15-12-2557)
ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษา ป.ตรี (และศิษย์เก่า ป.ตรี) ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (04-12-2557)
ประกาศตารางการสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 1/2557 (28-11-2557)
ประกวดสื่อรณรงค์ “โครงการปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่” (20-11-2557)
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 (14-11-2557)
ประกวดบทความในหัวข้อ “การท่องเที่ยวของไทยกับประทเศอาเซียน: เพื่อนคู่ค้าและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง” (11-11-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุน Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น (31-10-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ.กับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (Sanuki Program ) (30-10-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. International Exchange Programs at Waseda University for AY2015-2016 (30-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)

Back to Top

  Page Rank