หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

เศรษฐศาสตร์ - สื่อสารฯ ผนึกกำลัง เปิดตัวหลักสูตรสองปริญญาโครงการแรกของ มช. (23-04-2557)
ชาวสื่อสารฯ สืบทอด "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระฯ ของเชียงใหม่ (17-04-2557)
Asia Calling อบรมการบริหารจัดการสถานีวิทยุขั้นสูงแก่ทีมงาน FM100 (16-04-2557)
ชาวแมสคอม มช. ศึกษาดูงานที่ระยอง และกทม. (03-04-2557)
สื่อสารมวลชน มช. ผนึกกำลังกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง ฝึกอบรมนักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมทำเวทีสาธารณะ (26-03-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดอบรมแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว (04-03-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรคณะ (26-02-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน รับโล่และเงินรางวัลจัดภูมิทัศน์งานรับปริญญา มช. (20-02-2557)
คณะการสื่อสารมวลชนจัดปัจฉิมนิเทศแนะแนวทางการทำงานให้นักศึกษาปี 4 (17-02-2557)
สื่อสารฯ มช. ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ (28-01-2557)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (05-07-2555)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "Risk & Vulnerability of national development sectors on Climate" (09-07-2555)
ประกาศขยายระยะเวลาการ กรอก TOR ในระบบ CMU -MIS (22-11-2555)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (20-12-2555)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (27-07-2556)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25-09-2556)
ขอความกรุณาบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน ทุกสายงาน โปรดกรอกภาระงานประจำ (TOR) บนระบบ CMU - MIS (10-10-2556)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ (22-11-2556)
มช. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน(โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2557 (29-01-2557)
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ (30-01-2557)
คณบดีสื่อสารพร้อมผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์ (18-04-2557)
คณบดีและผู้บริหารสื่อสารฯ มช. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ (09-04-2557)
คณะฯ เป็นเจ้าภาพการบำเบ็ญกุศลฯ คุณพ่อของรองคณบดี (26-03-2557)
ผู้ช่วยคณบดี สื่อสารฯ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเกษตร มช. (26-02-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มอบพระบรมฉายาลักษณ์และหนังสือที่ระลึกงานนิทรรศการภาพถ่าย “ย่างพระบาทที่ยาตรา (21-02-2557)
คณบดีสื่อสารฯ ร่วมทำบุญตักบาตรมาฆบูชา 2557 (18-02-2557)
หัวหน้าศูนย์บริการการสื่อสารและเลขานุการคณะฯ แมสคอม ร่วม (06-02-2557)
เลขานุการสื่อสารมวลชน ร่วมงานเปิดที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มช. (28-01-2557)
คณบดีสื่อสารฯ ร่วมทำบุญงานสถาปนาฯ มช. 2557 และ พิธีมอบรางวัล “ช้างทองคำ” ประจำปี 2556 (24-01-2557)
คณบดีเศรษฐศาสตร์ ร่วมประชุมหารือการทำหลักสูตรร่วม กับคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน (16-01-2557)
รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2556 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2557 เป็นกรณีพิเศษ (18-04-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน (17-04-2557)
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 3 หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เม.ย. 2557 (09-04-2557)
มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Gen A "รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา" หมดเขตรับสมัครทีมเยาวชนจิตอาสาวันที่ 30 เม.ย. 2557 (09-04-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา Aun-Act Program ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่2 (26-03-2557)
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้าร่วมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (24-03-2557)
The Scholarships for Korean studies Summer program offered by Hankuk Universitu of Foreign Studies (HUFS),Korea (18-03-2557)
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบของที่ระลึกโครงงานมหิดล ประจำปี 2557 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 21 เม.ย. 2557 (17-03-2557)
มหาวิทยาลัย Nation Chenghui University ประเทศไต้หวัน ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2557 (11-03-2557)
นิตยสาร สารคดี ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 10 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มี.ค. 2557 (07-03-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (21-04-2557)
งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง รอบ 2 (21-04-2557)
งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ2 (21-04-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ (27-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์รอบที่ 3 (27-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ (07-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 ด้วยวิธีคัดเลือก (07-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ รอบ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28-02-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (24-02-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ (24-02-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

Back to Top

  Page Rank