หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่านบัณฑิตแมสคอม มช. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (21-01-2558)
สื่อสารฯ มช. ร่วมมือกับ กสทช. จัดอบรม "สร้างสื่อ สร้างสรรค์" ปลูกต้นกล้าจริยธรรมให้สื่อมวลชนรุ่นใหม่ (20-01-2558)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมนำผลงานเผยแพร่ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่ 2558 (29-12-2557)
ชาวสื่อสารมวลชนฯ มช. ร่วมฉลองปีใหม่ “สายใยผูกพัน สังสรรค์ปีใหม่ 2558” (29-12-2557)
ชาวสื่อสารฯ มช. ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาบุคลากร มช. 2557 (23-12-2557)
สื่อสารมวลชนฯ จัดกิจกรรมให้คณาจารย์และบุคลากรตรวจหาสารพิษในร่างกาย (19-12-2557)
อุปทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเยือนคณะการสื่อสารมวลชน มช. (12-12-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวงฯ (08-12-2557)
แมสคอม มช.คว้าที่1 ประกวดคลิปกรุงศรีไอแมกซ์ (01-12-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” (01-12-2557)
ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมการประชุม International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN ครั้งที่ 1 (15-01-2558)
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (14-01-2558)
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ (14-01-2558)
ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน(TOR) และผลการปฏิบัติงาน(JA) สำหรับการประเมินปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (07-01-2558)
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทยครั้งที่ 8 (18-12-2557)
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11-12-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ปัญญาชนอาเซียน (08-12-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) ประจำปี 2558 (26-11-2557)
ประกาศผลการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยมรอบแรก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2557 (25-11-2557)
Thai PBS เปิดรับบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ (12-11-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ (21-01-2558)
คณบดีสื่อสารฯ นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มช. (29-12-2557)
ผอ. FM100 และผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี แสดงความยินดีสถาบันภาษา มช. ครบรอบ 10 ปี (22-12-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี Grand Opening อาคารสวนดอกปาร์ค (19-12-2557)
รองคณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มช. (19-12-2557)
เลขานุการคณะฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องเขินล้านนาฯ" ของสำนักหอสมุด มช. (16-12-2557)
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนชาวแมสคอมฯ ร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" (27-11-2557)
ผอ.FM100 ร่วมแสดงความยินดีครบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (31-10-2557)
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ (28-10-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (30-01-2558)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda Summer Session ประเทศญี่ปุ่น สำหรับ นศ. ป.ตรี (28-01-2558)
Announcement for 2015 Global Undergraduate Exchange Program (26-01-2558)
ขอประชาสัมพันธ์ทุนของ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ เอก) ประจำปี 2015 (26-01-2558)
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ (26-01-2558)
ขอประชาสัมพันธ์ 2015 NCKU International Summer School (National Cheng Kung University in Tainan, Taiwan) (25-01-2558)
ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดสื่อรณรงค์ (PSA TV) "สร้างสือ สร้างสรรค์" ภายใต้โครงการปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่ (23-01-2558)
Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ขอเสนอโครงการแลกเปลี่ยน นศ. 2 โครงการ (23-01-2558)
งานสัมมนาเรื่อง "ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย" (23-01-2558)
ขอประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2015 MEXT 2015 Research Students-Ochanomizu University (OU) ประเทศญี่ปุ่น (19-01-2558)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)

Back to Top

  Page Rank