หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน


โครงการ "สัมมนาผู้บริหารฝ่ายวิชาการและบุคลากรงานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี" (25-09-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ปี 2557 อย่างงดงามและอบอุ่น (22-09-2557)
อาจารย์และบุคลากรเกษียณแมสคอมฯ ร่วมพิธีมอบกิตติบัตรแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ประจำปี 2557 ของ มช. (17-09-2557)
สื่อสารฯ มช. ดูงานมหาวิทยาลัยและองค์กรสื่อชั้นนำของสิงคโปร์ (11-09-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 27 สิงหา 57 (27-08-2557)
FM100 จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ฟัง ต่อยอดรายการโค้ชธุรกิจ บรรยาย “สู่ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า” (22-08-2557)
สื่อสารฯ มช. ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 2557 (22-08-2557)
นศ.ป.โท แมสคอม จัดพิธีไหว้ครู (21-08-2557)
สื่อสารฯ กับ เศรษฐศาสตร์ มช. ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (20-08-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน แสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี คณะพยาบาลฯ มช. (18-08-2557)
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) หรือเรื่องเต็ม (Manuscript) ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 บูรณาการศาสตร์และศิลป์) (18-09-2557)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third ICADA 2014-SSIS (11-09-2557)
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (11-09-2557)
ประกาศรับสมัครทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558 (04-09-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย (แบบปกติ) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (25-08-2557)
ขยายระยะเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ในระบบ CMU MIS ปีงบประมาณ 2558 (04-08-2557)
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2558 (29-07-2557)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (17-02-2557)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Experts Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and Southeast Asia หมดเขตส่งหลักฐานและใบสมัครวันที่ 10 ก.พ. 2557 (30-01-2557)
ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ERASMUS Lotus-Unlimited โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ก.พ. 2557 (30-01-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสื่อสารฯ (15-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ (06-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมยินดีไทยนิวส์ 45 ปี (05-08-2557)
คณบดีสื่อสารตักบาตรในงานวันอาสาฬหบูชา ของ มช. (16-07-2557)
ชมรมฯ CMU Alumni band เข้าพบคณบดีสื่อสารฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างจิตสำนึกรักษ์เพลง มช. (28-05-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (15-05-2557)
คณบดีสื่อสารมวลชนฯ มช. นำทีมเลขานุการคณะฯและหัวหน้างาน เป็นวิทยากรบรรยายผู้หญิงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (02-05-2557)
คณบดีสื่อสารพร้อมผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์ (18-04-2557)
คณบดีและผู้บริหารสื่อสารฯ มช. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ (09-04-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ.ของสถาบบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 58 (29-09-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. Mie University Exchange Student เปิดรับนศ. สำหรับภาคการศึกษา 2015 (12-09-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน นศ.และเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก 2557 (12-09-2557)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ University of Tsukaba ประเทศญี่ปุ่นปีการศึกษา 2015-2016 (10-09-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ University of the RyuKyus ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2015-2016 (09-09-2557)
ประชาสัมพันธ์ Shinshu University Exchange Student Program (08-09-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กระทิงแดง U Project ปี 2 (03-09-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” (03-09-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "สื่อนี้...เพื่อชีวิต" (03-09-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโคงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4/8 หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พ.ย. 2557 (02-09-2557)
- ว่าง -
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุัณฑ์ประจำห้องสื่อสารการแสดง (08-05-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (30-04-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

Back to Top

  Page Rank