หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

ชาวแมสคอม มช. ร่วม 3 โครงการพัฒนาบุคลากร (23-07-2557)
คณาจารย์สื่อสารฯ มช. ร่วมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี (08-07-2557)
สื่อสารฯ มช. รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปี 2556 (07-07-2557)
สื่อสารฯ มช.ร่วมพิธีสมโภชของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนำเทียนไปถวายยังวัดป่าแดงมหาวิหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557 (04-07-2557)
ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน(TOR) ปีงบประมาณ 2558 และการขยายระยะเวลาการกรอก ผลการปฏิบัติงาน(JA) ปี 2557 (04-07-2557)
เลขาคณะสื่อสารฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. (03-07-2557)
อาคันตุกะจาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมคณะฯ สานสัมพันธ์การศึกษา (27-06-2557)
คณะสื่อสารฯ มช. ร่วมกับ กฟผ. สัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น 21-22 มิ.ย. 57 (23-06-2557)
รองคณบดีบริหารฯ และผู้บริหาร นำทีมหัวหน้างานคณะฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานใน มช. (17-06-2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน และกำหนดการเลือกตั้งฯ (13-06-2557)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (05-07-2555)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "Risk & Vulnerability of national development sectors on Climate" (09-07-2555)
ประกาศขยายระยะเวลาการ กรอก TOR ในระบบ CMU -MIS (22-11-2555)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (20-12-2555)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (27-07-2556)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25-09-2556)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ (22-11-2556)
มช. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน(โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2557 (29-01-2557)
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ (30-01-2557)
ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ERASMUS Lotus-Unlimited โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ก.พ. 2557 (30-01-2557)
คณบดีสื่อสารตักบาตรในงานวันอาสาฬหบูชา ของ มช. (16-07-2557)
ชมรมฯ CMU Alumni band เข้าพบคณบดีสื่อสารฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างจิตสำนึกรักษ์เพลง มช. (28-05-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (15-05-2557)
คณบดีสื่อสารมวลชนฯ มช. นำทีมเลขานุการคณะฯและหัวหน้างาน เป็นวิทยากรบรรยายผู้หญิงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (02-05-2557)
คณบดีสื่อสารพร้อมผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์ (18-04-2557)
คณบดีและผู้บริหารสื่อสารฯ มช. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ (09-04-2557)
คณะฯ เป็นเจ้าภาพการบำเบ็ญกุศลฯ คุณพ่อของรองคณบดี (26-03-2557)
ผู้ช่วยคณบดี สื่อสารฯ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะเกษตร มช. (26-02-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มอบพระบรมฉายาลักษณ์และหนังสือที่ระลึกงานนิทรรศการภาพถ่าย “ย่างพระบาทที่ยาตรา (21-02-2557)
คณบดีสื่อสารฯ ร่วมทำบุญตักบาตรมาฆบูชา 2557 (18-02-2557)
Elite Study in Taiwan ประชาสัมพันธ์ทุน (23-07-2557)
The American Chamber of commerce in Thailand ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (10-07-2557)
The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนประจำปี 2015 (30-06-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทำมิวสิควิดีโอเพลง โดยหมดเขตส่งผลงานและตัดยอดคะแนนวันที่ 31 ส.ค. 2557 (11-06-2557)
NIDA ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" หมดเขตรับผลงานวันที่ 10 ส.ค. 2557 (10-06-2557)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การต่างๆ ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) (06-06-2557)
Toyota Technology Institute ขอประชาสัมพันธ์ "TTI Summer Seminar " ในหัวข้อ Smart Community (03-06-2557)
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่" หมดเขตรับผลงานและสมัคร วันที่ 30 มิ.ย. 2557 (27-05-2557)
สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (26-05-2557)
ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ "ประกวดหนังสั้นชิงรางวัลหัวกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2" หัวข้อ "มะพร้าว - เพื่อน - รัก" หมดเขตส่งผลงานและใบสมัครวันที่ 30 ก.ย. 2557 (21-05-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุัณฑ์ประจำห้องสื่อสารการแสดง (08-05-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (30-04-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (21-04-2557)
งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง รอบ 2 (21-04-2557)
งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ2 (21-04-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ (27-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์รอบที่ 3 (27-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ (07-03-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

Back to Top

  Page Rank