หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

สื่อสาร มช. - กฟผ. ร่วมมอบรางวัลหนังสั้น CMU-EGAT (24-11-2557)
FM100 เป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา (24-11-2557)
โครงการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” รุ่นสอง ลงพื้นที่ปางดะ อำเภอสะเมิง ก่อนการประกาศผลและมอบรางวัลทั้งสองรุ่น 30 พฤศจิกายน 2557 นี้ (24-11-2557)
แมสคอม มช. จัด Big Cleaning Day (19-11-2557)
สื่อสารฯ สืบสานประเพณียี่เป็ง สอนนักศึกษาทำโคมไฟประดับ (14-11-2557)
สื่อสารมวลชน มช. จับมือ กสทช. จัดประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” รุ่นแรกเน้นนักเรียนมัธยมศึกษา (12-11-2557)
สื่อสารมวลชน มช. จับมือ กสทช. จัดงานเสวนา “ปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่” หวังปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชนอย่างมี จริยธรรมและความรับผิดชอบ (30-10-2557)
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน รวมทีมบริหารและหัวหน้าส่วนงาน ประชุมทำแผนปฏิบัติการปี 2558 (27-10-2557)
ชาวแมสคอม ร่วมงานบุญกฐิน มช. 2557 (27-10-2557)
FM100 สื่อสารฯ มช. จับมือ ปปส. ภาค 5 และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อชุมชน จัดเสวนา “สื่อ...รู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด” (24-10-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) ประจำปี 2558 (26-11-2557)
ประกาศผลการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยมรอบแรก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ภาคเหนือ) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2557 (25-11-2557)
Thai PBS เปิดรับบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ (12-11-2557)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ปรจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (12-11-2557)
ขอเชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 (12-11-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการ FUSION แลกเปลี่ยนสำหรับม.ในเอเชียกับยุโรป (12-11-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 (07-11-2557)
2nd Corporate and Marketing Communication in asia conference (07-11-2557)
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทความวิชาการที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไอซีทีศิลปากร (24-10-2557)
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2558 (22-10-2557)
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนชาวแมสคอมฯ ร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" (27-11-2557)
ผอ.FM100 ร่วมแสดงความยินดีครบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (31-10-2557)
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ (28-10-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสื่อสารฯ (15-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ (06-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมยินดีไทยนิวส์ 45 ปี (05-08-2557)
คณบดีสื่อสารตักบาตรในงานวันอาสาฬหบูชา ของ มช. (16-07-2557)
ชมรมฯ CMU Alumni band เข้าพบคณบดีสื่อสารฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างจิตสำนึกรักษ์เพลง มช. (28-05-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (15-05-2557)
ประกาศตารางการสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 1/2557 (28-11-2557)
ประกวดสื่อรณรงค์ “โครงการปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่” (20-11-2557)
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 (14-11-2557)
ประกวดบทความในหัวข้อ “การท่องเที่ยวของไทยกับประทเศอาเซียน: เพื่อนคู่ค้าและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง” (11-11-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุน Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น (31-10-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ.กับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (Sanuki Program ) (30-10-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. International Exchange Programs at Waseda University for AY2015-2016 (30-10-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ Univertsity of the Philippines Los Banos (13-10-2557)
2015 NCKU-ICID Ph.D. Scholarship for SATU Presidents’ Forum Members (07-10-2557)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)

Back to Top

  Page Rank