หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน


งานสรุปปิดโครงการ“ปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปี 2557 (26-03-2558)
สื่อสารมวลชน มช. จัด "ซุ้มหมอเมือง" สืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นปีที่ 2 (26-03-2558)
สื่อสารฯ ประชุมค่าธรรมเนียมการศึกษา (23-03-2558)
“อ่างแก้ว” คว้ารางวัลสารดีเชิงข่าวดีเด่น ริต้า ปาติยะเสวี 2557 (23-03-2558)
สื่อสารฯ มช. ร่วมจัดเสวนาวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (19-03-2558)
อาจารย์สื่อสารฯ มช. ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการแก่ละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย (17-03-2558)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมโครงการ QA สัญจรของ มช. (13-03-2558)
FM100 สื่อสารฯ มช. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ฟัง (11-03-2558)
หน่วยการเงิน แมสคอม KM การยื่นภาษี ปี 58 (11-03-2558)
ชาวสื่อสารฯ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 (05-03-2558)
แนวทางและขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นระบบทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (26-03-2558)
ITSC ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและประชุมระดับชาติด้าน e-learning (25-03-2558)
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร MICE+E (25-03-2558)
ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่3) (10-03-2558)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ PANACEA Programme ระดับ ปริญญาโท และ เอก (26-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ ทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (24-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ทุน The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows (ป.โท/เอก) (24-02-2558)
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2558 (23-02-2558)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 (17-02-2558)
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออนไลน์ (10-02-2558)
คณบดีสื่อสารฯ แสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มช. (27-02-2558)
รองบริหาร สื่อสารฯ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล (13-02-2558)
รองคณบดีวิชาการฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 55 ปีคณะพยาบาลฯ มช. (06-02-2558)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ (21-01-2558)
คณบดีสื่อสารฯ นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มช. (29-12-2557)
ผอ. FM100 และผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี แสดงความยินดีสถาบันภาษา มช. ครบรอบ 10 ปี (22-12-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี Grand Opening อาคารสวนดอกปาร์ค (19-12-2557)
รองคณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มช. (19-12-2557)
เลขานุการคณะฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องเขินล้านนาฯ" ของสำนักหอสมุด มช. (16-12-2557)
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนชาวแมสคอมฯ ร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" (27-11-2557)
ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ Hirosaki University (27-03-2558)
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English Language Academy ของ The University of Auckland จากประเทศ New Zealand (27-03-2558)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ CIMB Young ASEAN Leaders (CYAL) ณ กรุง Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia (25-03-2558)
ประชาสัมพันธ์ทุน Developing Countries Partnership Program (KNB) ทุนปริญญาโท (24-03-2558)
HAS Center ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (16-03-2558)
ประชาสัมพันธ์ Youth Action on Climate Change ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย (16-03-2558)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chung Hsing University International Summer School ไต้หวัน (13-03-2558)
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Tohoku University Summer Program 2015 (13-03-2558)
ประชาสัมพันธ์โครงการจาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น (11-03-2558)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทุน ของ National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน (11-03-2558)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2557 (19-03-2558)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)

Back to Top

  Page Rank