หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

คณะวิศวะ มช. ช่วยคณะสื่อสารฯ ตรวจรอยร้าวของอาคาร (21-10-2557)
กฟผ. จับมือ สื่อสารฯ มช. ชวนเยาวชนภาคเหนือทำหนังสั้น “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” ได้ผู้กำกับและศิลปินชื่อดังของประเทศเป็นวิทยากร (20-10-2557)
คณะกรรมการอำนวยการคณะการสื่อสารมวลชนประชุมร่วมกันหารือ (16-10-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มช. ประจำปี 2557 รองผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (16-10-2557)
สื่อสารฯ ร่วมใจ ประเมินแผนปฏิบัติบัติการประจำปี 2557 พัฒนาระบบการทำงาน (01-10-2557)
โครงการ "สัมมนาผู้บริหารฝ่ายวิชาการและบุคลากรงานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี" (25-09-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ปี 2557 อย่างงดงามและอบอุ่น (22-09-2557)
อาจารย์และบุคลากรเกษียณแมสคอมฯ ร่วมพิธีมอบกิตติบัตรแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ประจำปี 2557 ของ มช. (17-09-2557)
สื่อสารฯ มช. ดูงานมหาวิทยาลัยและองค์กรสื่อชั้นนำของสิงคโปร์ (11-09-2557)
สื่อสารฯ มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 27 สิงหา 57 (27-08-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 (20-10-2557)
ประชาสัมพันธ์ ทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme ระดับปริญญาเอก (17-10-2557)
การแสดงดนตรี Fusion Rock Band โดย Girish Pradhan และ The Chronicles (GNTC) จากประเทศอินเดีย (17-10-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 3 (10-10-2557)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน มสธ.วิจัย ปี2558 (10-10-2557)
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) หรือเรื่องเต็ม (Manuscript) ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 บูรณาการศาสตร์และศิลป์) (18-09-2557)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third ICADA 2014-SSIS (11-09-2557)
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (11-09-2557)
ประกาศรับสมัครทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558 (04-09-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย (แบบปกติ) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (25-08-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสื่อสารฯ (15-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ (06-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมยินดีไทยนิวส์ 45 ปี (05-08-2557)
คณบดีสื่อสารตักบาตรในงานวันอาสาฬหบูชา ของ มช. (16-07-2557)
ชมรมฯ CMU Alumni band เข้าพบคณบดีสื่อสารฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างจิตสำนึกรักษ์เพลง มช. (28-05-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (15-05-2557)
คณบดีสื่อสารมวลชนฯ มช. นำทีมเลขานุการคณะฯและหัวหน้างาน เป็นวิทยากรบรรยายผู้หญิงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (02-05-2557)
คณบดีสื่อสารพร้อมผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์ (18-04-2557)
คณบดีและผู้บริหารสื่อสารฯ มช. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ (09-04-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ Univertsity of the Philippines Los Banos (13-10-2557)
2015 NCKU-ICID Ph.D. Scholarship for SATU Presidents’ Forum Members (07-10-2557)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (02-10-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Application Spring Semester 2015 (02-10-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ.ของสถาบบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 58 (29-09-2557)
โครงการแลกเปลี่ยนนศ. Mie University Exchange Student เปิดรับนศ. สำหรับภาคการศึกษา 2015 (12-09-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน นศ.และเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก 2557 (12-09-2557)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ University of Tsukaba ประเทศญี่ปุ่นปีการศึกษา 2015-2016 (10-09-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ University of the RyuKyus ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2015-2016 (09-09-2557)
ประชาสัมพันธ์ Shinshu University Exchange Student Program (08-09-2557)
- ว่าง -
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

Back to Top

  Page Rank