หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่าน

สื่อสารฯ มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ (27-08-2557)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย (แบบปกติ) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (25-08-2557)
FM100 จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ฟัง ต่อยอดรายการโค้ชธุรกิจ บรรยาย “สู่ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า” (22-08-2557)
สื่อสารฯ มช. ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 2557 (22-08-2557)
นศ.ป.โท แมสคอม จัดพิธีไหว้ครู (21-08-2557)
สื่อสารฯ กับ เศรษฐศาสตร์ มช. ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรควบ 2 ปริญญา (20-08-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน แสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี คณะพยาบาลฯ มช. (18-08-2557)
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ร่วมพิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (13-08-2557)
สื่อสารฯ มช. เตรียมน้องใหม่พร้อมเรียนปีการศึกษา 58 ในโครงการ Pre-college Program (08-08-2557)
ขยายระยะเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ในระบบ CMU MIS ปีงบประมาณ 2558 (04-08-2557)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (05-07-2555)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "Risk & Vulnerability of national development sectors on Climate" (09-07-2555)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (20-12-2555)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (27-07-2556)
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (25-09-2556)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ (22-11-2556)
มช. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน(โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 วันที่ 24-29 เมษายน 2557 (29-01-2557)
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ (30-01-2557)
ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ERASMUS Lotus-Unlimited โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ก.พ. 2557 (30-01-2557)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Experts Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and Southeast Asia หมดเขตส่งหลักฐานและใบสมัครวันที่ 10 ก.พ. 2557 (30-01-2557)
ผอ. FM100 แถลงข่าวงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. (19-08-2557)
นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสื่อสารฯ (15-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ (06-08-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมยินดีไทยนิวส์ 45 ปี (05-08-2557)
คณบดีสื่อสารตักบาตรในงานวันอาสาฬหบูชา ของ มช. (16-07-2557)
ชมรมฯ CMU Alumni band เข้าพบคณบดีสื่อสารฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างจิตสำนึกรักษ์เพลง มช. (28-05-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (15-05-2557)
คณบดีสื่อสารมวลชนฯ มช. นำทีมเลขานุการคณะฯและหัวหน้างาน เป็นวิทยากรบรรยายผู้หญิงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (02-05-2557)
คณบดีสื่อสารพร้อมผู้บริหารเข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต์ (18-04-2557)
คณบดีและผู้บริหารสื่อสารฯ มช. ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ (09-04-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนวิจัย Doctoral Candidates Academics and Scientists ประจำปีการศึกษา 2015/2016 (26-08-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Muse Project 5 (26-08-2557)
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอกมงกุฏ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ครั้งที่6/2557 (25-08-2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 3" (25-08-2557)
ประกาศโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) 2/2014 (21-08-2557)
British Embassy Bangkok ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2015/2016 (15-08-2557)
Elite Study in Taiwan ประชาสัมพันธ์ทุน (23-07-2557)
The American Chamber of commerce in Thailand ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (10-07-2557)
The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนประจำปี 2015 (30-06-2557)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทำมิวสิควิดีโอเพลง โดยหมดเขตส่งผลงานและตัดยอดคะแนนวันที่ 31 ส.ค. 2557 (11-06-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุัณฑ์ประจำห้องสื่อสารการแสดง (08-05-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (30-04-2557)
ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (21-04-2557)
งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง รอบ 2 (21-04-2557)
งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ2 (21-04-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ (27-03-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์รอบที่ 3 (27-03-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

Back to Top

  Page Rank