หน้าแรก
ประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อคณะ
เข้าระบบ
ชื่อเข้าใช้
รหัสผ่านคณะสื่อสารฯ รับรางวัลการประกวดสวนในงานรับปริญญา มช. (17-02-2558)
กิจกรรม “รวมพลังนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ Smart Generation, Think Critical, Be Ethical” (17-02-2558)
แมสคอม มช. ร่วมกับเทศบาลสันทรายหลวงฯ เชียงใหม่ จัดอบรมการเขียนโครงการให้แก่ อสม. ในพื้นที่ (13-02-2558)
นร.โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ของรร.พระหฤทัย เยี่ยมชม FM100 (06-02-2558)
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน( Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation)” (02-02-2558)
บัณฑิตแมสคอม มช. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (21-01-2558)
สื่อสารฯ มช. ร่วมมือกับ กสทช. จัดอบรม "สร้างสื่อ สร้างสรรค์" ปลูกต้นกล้าจริยธรรมให้สื่อมวลชนรุ่นใหม่ (20-01-2558)
คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมนำผลงานเผยแพร่ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่ 2558 (29-12-2557)
ชาวสื่อสารมวลชนฯ มช. ร่วมฉลองปีใหม่ “สายใยผูกพัน สังสรรค์ปีใหม่ 2558” (29-12-2557)
ชาวสื่อสารฯ มช. ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาบุคลากร มช. 2557 (23-12-2557)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ PANACEA Programme ระดับ ปริญญาโท และ เอก (26-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ ทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (24-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ทุน The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows (ป.โท/เอก) (24-02-2558)
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2558 (23-02-2558)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 (17-02-2558)
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออนไลน์ (10-02-2558)
ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แจ้งเวียนครั้งที่ 2) (06-02-2558)
ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมการประชุม International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN ครั้งที่ 1 (15-01-2558)
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (14-01-2558)
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ (14-01-2558)
รองบริหาร สื่อสารฯ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล (13-02-2558)
รองคณบดีวิชาการฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 55 ปีคณะพยาบาลฯ มช. (06-02-2558)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ (21-01-2558)
คณบดีสื่อสารฯ นำทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มช. (29-12-2557)
ผอ. FM100 และผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี แสดงความยินดีสถาบันภาษา มช. ครบรอบ 10 ปี (22-12-2557)
คณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี Grand Opening อาคารสวนดอกปาร์ค (19-12-2557)
รองคณบดีสื่อสารฯ มช. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มช. (19-12-2557)
เลขานุการคณะฯ แมสคอม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องเขินล้านนาฯ" ของสำนักหอสมุด มช. (16-12-2557)
ผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนชาวแมสคอมฯ ร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" (27-11-2557)
ผอ.FM100 ร่วมแสดงความยินดีครบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (31-10-2557)
ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ. กับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2015 – 2016 (23-02-2558)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา – ญี่ปุ่น” (20-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Summer School Program ประจำปี 2015 (20-02-2558)
โครงการ NCCU International Summer School 2015 (17-02-2558)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Program @ National University of Singapore (TF Learn @ NUS) (16-02-2558)
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับนศ.ต่างชาติของ Shih Chien University (ไต้หวัน) (16-02-2558)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น 2015-16 (09-02-2558)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนศ.ผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (USCO) 2015 (09-02-2558)
ประกาศผลการประกวดผลิตสื่อรณรงค์วิทยุ/โทรทัศน์ “สร้างสื่อ สร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ“ปลูกต้นกล้าจริยธรรม สื่อรุ่นใหม่” (05-02-2558)
ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (30-01-2558)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (14-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 (02-10-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (19-09-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ รอบที่ 2 (11-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รอบที่2 (01-09-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (28-08-2557)
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ (28-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน (04-08-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (18-07-2557)
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16-05-2557)
      Tel : 081-9928795
      Mail : j.witaya@gmail.com

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
สำนักพิมพ์ มช.
งานวารสาร มช.
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)

Back to Top

  Page Rank